Al 65 jaar de specialist voor een duurzaam en organisch afvalbeleid

Waarom-rotie

Rotie zorgt ervoor dat jouw oude frituurvet en organische bedrijfsafval volgens een duurzaam en milieuvriendelijk proces wordt opgehaald en gerecycled tot tweede generatie energie. Bij het ophalen van organisch restmateriaal minimaliseert Rotie het aantal transportbewegingen.

 

Door natuurlijke grondstoffen te recyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Rotie werkt voor de meest uiteenlopende ondernemingen. De klanten variëren van grote voedingsmiddelenindustrieën tot kleine horecagelegenheden. Er wordt bij ruim 35.000 adressen oud frituurvet ingezameld. Met zeven vestigingen verspreid over Nederland, België en Duitsland garandeert Rotie een landelijke dekking. Een landelijke dekking met lokale service.

INFORMATIE

rotie-oud

Als partner van Rotie heeft u toegang tot meer dan 65 jaar ervaring. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van oud frituurvet en organisch bedrijfsafval maar we helpen u ook graag met het ledigen van de vetafscheider.

 

Al in 1950 is Rotie begonnen met het inzamelen van vetten, eerst bij slagerijen en slachthuizen en later bij de horeca. De gesmolten vetten werden toen bewerkt en gezuiverd en geleverd aan de chemische industrie voor de productie van producten zoals kaarsen en zeep.

 

Er werd steeds meer vet opgehaald dat ook gesmolten en opgewerkt moest worden. In de jaren 60 van de vorige eeuw is er een moderne vetsmelterij en een grote tankopslag gebouwd in Lijnden. Het terrein was groot en uitermate geschikt voor toekomstige uitbreiding. Althans dat dacht men toen. Met de opkomst van de duurzaamheidsgedachte kwam er steeds meer vraag naar alternatieve brandstoffen. Er is daarom in 2008 besloten om naar een locatie in de haven van Amsterdam te verhuizen. Daar is ook de fabriek gebouwd voor de verwerking van het frituurvet tot biodiesel en tevens een fabriek voor de verwerking van organisch materiaal tot biogas en groene stroom. Rotie staat nu letterlijk in het midden van Simadan’s circulaire activiteiten. Enerzijds als inzamelaar en verwerker van organische restromen en frituurvetten en anderzijds  als leverancier van grondstoffen voor de biogas- en biodieselproductie.

co2-reductie

CO2 reductie is een belangrijk maatschappelijk thema waar veel organisaties aandacht aan besteden. Ook wij willen onze klanten stimuleren bij een duurzame bedrijfsvoering. Daarom hebben wij in samenwerking met zusterbedrijf Biodiesel Amsterdam het CO2 reductie certificaat ontwikkeld.

 

Het CO2 reductie certificaat staat voor duurzaam afvalbeheer, van het scheiden en afvoeren tot en met het verwerken en recyclen van organisch restmateriaal. Deze manier van werken is goed voor het milieu en aan de hand van het certificaat kunt u dit aan uw klanten laten zien.

 

Bij de afvoer van organisch restmateriaal minimaliseren wij het aantal transportbewegingen. 99,9% van de door ons ingezamelde materialen worden hergebruikt tot biodiesel, biogas, biostookolie, bioglycerine en compost. Dit alles resulteert in de hoogst mogelijke CO2 besparing.

 

Door natuurlijke grondstoffen te recyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

 

De gerecyclede biodiesel wordt toegevoegd aan de diesel die dagelijks wordt getankt en reduceert de CO2 uitstoot tot meer dan 91,7% ten opzichte van fossiele brandstof. De berekening voor de behaalde broeikas emissiereductie voldoet aan de eisen volgens Artikel 17.2 van de Richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG).

stap-1 (3)

Rotie zorgt ervoor dat uw oude frituurvet en organische bedrijfsafval volgens een duurzaam en milieuvriendelijk proces wordt opgehaald en gerecycled tot tweede generatie energie. Bij het ophalen van organisch restmateriaal minimaliseert Rotie het aantal transportbewegingen.

 

Door natuurlijke grondstoffen te recyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Rotie is gecertificeerd volgens het REDcert-systeem. Het REDcert-certificaat toont aan dat Rotie voldoet aan het naleven van de duurzaamheidscriteria gesteld door het Europees Parlement.

Simadan-lucht

Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische restromen en gebruikt frituurvet geen bruikbare energie of materiaal verloren gaat.

 

99,9% van de door Simadan ingezamelde materialen worden hergebruikt tot tweede generatie biodiesel, biogas, biostookolie, bioglycerine en biokunstmest. Dit alles resulteert in de hoogst mogelijke CO2-besparing. Door natuurlijke grondstoffen te upcyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Het Simadan bedrijfscomplex is gevestigd op het Amsterdamse haventerrein. Eén van ‘s werelds belangrijkste logistieke knooppunten, waarop goederen snel en efficiënt middels verschillende vervoersmodaliteiten getransporteerd worden naar de rest van Europa. Voor Simadan een uitstekende locatie waarop meerdere bedrijven een bijdrage leveren aan het verwerken van organische reststromen en daarbij harmonisch op elkaar zijn afgestemd.

 

Op de ultramoderne verwerkingsfaciliteit van Simadan zijn de processen van Rotie, Biodiesel AmsterdamTankstorage AmsterdamCleaning Services Amsterdam en Noba Vital Lipids geïntegreerd. Lees op de website van Simadan meer over de Simadan Groep.

“Rotie verzamelt alle gebruikte frituurvet en -olie in de restaurants van Sodexo. Zij verwerken dit op een duurzame manier tot biobrandstof die wel 91,7% minder CO2 uitstoot dan gewone diesel. Een mooie en langdurige samenwerking die precies past binnen ons Better Tomorrow Plan. Want een betere toekomst, dat wil toch iedereen?”

 

Claudia, QHSE Coördinator bij Sodexo

Certificeringen