Wij staan altijd voor je klaar om de vetafscheider te ledigen

 

Horecaondernemingen en instellingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn verplicht een vetafscheider te plaatsen. De vetafscheider dient met regelmaat, tenminste één keer per jaar, geledigd en gereinigd te worden om een goede werking te garanderen.

 

Goed opgeleide chauffeurs met kwalitatief hoogwaardig materiaal worden zo efficiënt mogelijk ingepland om zo min mogelijk kilometers te rijden. Quatra zorgt voor de lediging en grondige reiniging van de vetafscheider. Je ontvangt uiteindelijk een schriftelijk bewijs van onderhoud.

 

Quatra helpt u met de lediging en reiniging van uw pompput en vetafscheider, het voorkomen en verhelpen van stankoverlast, verstoppingen en storingen, het onderhoud van uw pompput en vetafscheider en de plaatsing van een nieuwe vetafscheider.

Waarom Quatra?

Marktconforme prijs

Snelle service, spoedgeval binnen 24 uur

Nieuw en schoon materiaal

Ledigen op frequentie of afroep

Goed opgeleide en vriendelijke medewerkers

NVWA erkend

INFORMATIE

Het lozen van afvalwater vanwege het bereiden van voedingsmiddelen is geregeld in artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit. In dit artikel is voorgeschreven dat een vetafscheider voldoet aan en wordt gebruikt conform NEN-EN 1825. De vetafscheider dient met regelmaat geledigd en gereinigd te worden om een goede werking te garanderen.

 

Vetafscheiders die voldoen aan de nieuwe NEN-EN 1825-1 en 2 zijn voorzien van een naamplaatje, dat op een goed zichtbare plaats onlosmakelijk vast zit aan de afscheiders. Hierop zijn een aantal gegevens van de vetafscheider vermeld waaronder de nominale grootte, de grootte van de slibvangruimte van de vetafscheider en de maximale vetlaagdikte.

 

Voor een slibvangput en vetafscheider die zijn geplaatst voor 1 januari 2008 geldt op grond van artikel 6.24x van het Activiteitenbesluit niet NEN-EN 1825 maar NEN 7087. Artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit is dan niet van toepassing. In NEN 7087 is geen frequentie voor het legen en reinigen opgenomen. Meestal blijkt dat lediging noodzakelijk is als het volume van de slibvangput voor meer dan 50% is gevuld of als de vetopslagruimte voor 80% is gevuld. Bij vetafscheiders conform de oude NEN 7087 komt dit overeen met een vetlaagdikte van 16 centimeter. (Rijkwaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015)

stap-2-vetput-legen

In de vetafscheider bevinden zich een aantal verticale schotten. Deze schotten zorgen ervoor dat slib, vet en water zich van elkaar scheiden. In het eerste gedeelte van de afscheider zakt het slib naar de bodem. Vet is lichter dan water en zal het in het tweede gedeelte gaan drijven. Tenslotte zal het water via een controleput worden afgevoerd naar het openbaar riool.

 

Werkwijze

Goed opgeleide chauffeurs met kwalitatief hoogwaardig materiaal worden zo efficiënt mogelijk ingepland om zo min mogelijk kilometers te rijden. Quatra zorgt voor de lediging en grondige reiniging van de vetafscheider. De opdrachtgever ontvangt uiteindelijk een getekende bon.

 

Groene stroom

De gescheiden reststoffen worden vermengt met het ingezamelde organische materiaal. Van het organische materiaal wekken wij, middels vergisting, Biogas op. Hiervan wordt uiteindelijk groene stroom geproduceerd.

Problemen met uw riool of pomp of last van stankoverlast? Samen met professional EMS biedt quatra ondersteuning bij stankoverlast, storingen en verstoppingen. Met de noodzakelijke gereedschappen en hulpmiddelen zijn we in staat rioolproblemen snel te analyseren en vervolgens op te lossen.

 

Vetput/Vetafscheider plaatsen?

Ook voor het plaatsen van een vetafscheider/vetput bent u bij EMS aan het juiste adres.

MEER INFORMATIE

Vetafscheider legen

Quatra is voor iedere bedrijf de betrouwbare en duurzame partner in riooltechniek en vetafscheider ledigen. Daarbij worden opgehaalde afvalstoffen gerecycled tot nieuwe generatie brandstoffen zoals biogas. Niet alleen zorgt quatra voor het compleet leegpompen van vetinstallaties, onze riooltechnici zorgen ook voor schoonmaak en grondige inspectie van de putten zodat ze kunnen blijven voldoen aan de geldende milieuwetgeving. Quatra kan ook nieuwe vetafscheiders met de juiste capaciteit plaatsen.

Ons bedrijf is voor spoedgevallen, zoals vetputoverstromingen 24/7 bereikbaar.

Voor wie?

Onze diensten worden onder andere geleverd aan horecabedrijven, snackbars, zorginstellingen, ziekenhuizen, amusementsparken, kantines, visboeren, bakkerijen, slagerijen en industriële voedselverwerkers. Maar ook kantines van verenigingen of sportclubs die over een eigen vetafscheider beschikken kunnen quatra inschakelen. De services hebben landelijke dekking en worden aangeboden via zeven vestigingen in Nederland, België en Duitsland.

Professioneel onderhoud aan vetputten

Vetafscheiders zuiveren bedrijfsafvalwater uit professionele keukens binnen de horeca en levensmiddelenindustrie. Het scheidt slibdelen, plantaardige en dierlijke vetten van het afvalwater voordat het water via het riool wordt afgevoerd. Op die manier vindt er een voorzuivering plaats en wordt het rioolstelsel beschermd tegen verstoppingen. Om de werking te garanderen dienen ze regelmatig geleegd, gereinigd en gecontroleerd te worden.

Problemen met volle vetafscheiders

Vetputten werken volgens het principe dat zware slib naar de bodem zinkt en vetdelen gaan drijven. Het is belangrijk om de vetafscheider op tijd te laten legen. Gebeurt dat niet dan kan het gebeuren dat;

  • het slib de maximumcapaciteit in de put heeft bereikt en doorstroomt naar een ander compartimenten en de afvoer dichtslibt.
  • het vet blijft opdrijven waardoor de doorstroom van de put verstopt raakt.
  • wanden van de put gecorrodeerd raken waardoor bodemverontreiniging kan ontstaan.
  • niet op tijd geleegde putten kunnen gaan zorgen voor stankoverlast.

Vaak is leging van de put noodzakelijk als de put met slib voor meer dan 50% is gevuld of de opslag voor vet voor 80% vol zit, ongeveer 16 centimeter.

Duurzame alles-in-1 reinigingsservice vetputten

Quatra biedt een complete service in riooltechniek en vetafscheider ledigen; niet alleen wordt het slib en vet afgevoerd, de put plus alle toe- en afvoerleidingen worden onder hoge druk schoongespoten en compleet geïnspecteerd, zodat eventuele schades bijtijds opgemerkt kunnen worden. Na reiniging wordt de put weer afgevuld met schoon water en is hij weer klaar voor gebruik. Het bedrijf ontvangt vervolgens direct een schriftelijk bewijs van onderhoud.

Grotere vetafscheider nodig? Of juist een kleiner model nodig? Via quatra kunnen ook nieuwe vetafscheiders worden geplaatst met de juiste capaciteit voor uw onderneming. Daarvoor wordt samengewerkt met de professionals in riooltechniek van EMS.

Verwerking naar biobrandstof

Quatra is duurzaam specialist in riooltechniek en vetafscheider ledigen maar zamelt daarnaast ook gebruikt frituurvet, oliebollenvet en organisch afval in. Al deze afvalstoffen worden zoveel mogelijk omgewerkt tot groene stroom en tweede generatie biobrandstoffen zoals biogas, biodiesel en biostookolie, en reststoffen als biokunstmest en bioglycerine. Deze zogenaamde ‘upcycling’ zorgt voor minder uitstoot van broeikassen en levert een aanzienlijke CO2-besparing op.

Word klant van quatra

Ook bijdragen aan duurzame afvalverwerking? Het laten uitvoeren van riooltechniek en vetafscheider ledigen via quatra kan tegen gunstige tarieven U kunt ons ook inschakelen voor het laten plaatsen van een nieuwe put. Daarbij kunnen onze specialisten precies berekenen welke capaciteit voor uw onderneming geschikt is.