Samenwerking Rotie en Unilever

Rotie gaat in combinatie met Shanks het afval van Unilever in België en Nederland managen. Het contract ging 1 april jongstleden al in en heeft een (initiële) duur van drie jaar. Jaarlijks zullen Rotie en Shanks ca. 15.000 ton afval van Unilever verwerken.

In september 2009 introduceerde Unilever het Cleaner Planet Plan, een wereldwijd initiatief met de ambitie te besparen op water, afval, CO2-uitstoot en het gebruik van milieubelastende grondstoffen. Unilever wil in 2020 zijn afval met 70 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 1995.

Rotie is de grootste onafhankelijke inzamelaar van gebruikt frituurvet in Europa en tevens belangrijke speler op het gebied van inzameling en verwerking van keukenafval uit de horeca en organische reststromen uit de industrie.

Shanks is een toonaangevend milieubedrijf in Nederland, gespecialiseerd in afvalverwerking en recycling.