Rotie zet afval restaurant Rebelz om in biogas

Restaurant Rebelz aan de Rotte in Rotterdam dat vorige week de deuren opende, zet afval om in biogas: “We willen het instituut voor verbetering zijn”, aldus Karin Nijman van stichting Back on Trek en ondernemer Klaasjan Krook. “Duurzaam zijn, niet alleen op het gebied van personeel”. In het restaurant worden ex-gedetineerde vrouwen opgeleid tot kok of gastvrouw.

Van afval tot biogas
Rotie haalt wekelijks het¬†organische restmateriaal op: “Dit wordt nuttig hergebruikt. In een fabriek wordt het ingezamelde materiaal vergist tot biogas, een biologisch proces waarbij organische stoffen door micro-organismen worden afgebroken tot onder andere methaan, oftewel biogas. Het geproduceerde biogas wordt gebruikt als brandstof voor gasmotoren. Deze motoren drijven een generator aan voor het opwekken van groene stroom waarmee jaarlijks 20.000 huishoudens in Amsterdam worden voorzien”. Het gehele artikel leest u hier.

Meer weten hoe wij organisch restmateriaal verwerken? Bekijk het proces hier.