Rotie in Simadan film

Afgelopen week is de informatieve film van de Simadan Groep, waar Rotie onderdeel vanuit maakt, online gepubliceerd.
De Simadan groep is een groep van bedrijven met activiteiten op het gebied van de inzameling van organisch afval en de productie van tweede generatie biodiesel. In de film wordt de samenhang tussen deze bedrijven uitgelegd en komt het thema duurzaamheid ter sprake.