Privacy & Disclaimer

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Quatra spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacyverklaring

Voor quatra is een zorgvuldige omgang met gegevens van de bezoekers van haar website van groot belang. Van bezoekers van deze website worden algemene gegevens bijgehouden met als doel de inhoud van de website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot individuele personen te herleiden. Wanneer een bezoeker van de website persoonlijke gegevens verstrekt aan quatra, zullen deze gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij quatra. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.