blauw-3

ORGANISCH AFVAL
OPHALEN

Wij verwerken jouw organische bedrijfsafval tot groene stroom en restwarmte

 

 

Organisch afval container

Voor uw verschillende afvalstromen ben je niet alleen opzoek naar de beste prijs  maar ook naar een partij die meedenkt en net dat stapje extra doet. Rotie geeft zowel voor het milieu als financieel een zo gunstig mogelijke invulling aan jouw afvalbeleid. Wij zijn expert op het gebied van het afvoeren en verwerken van organisch bedrijfsafval. Rotie zorgt voor de verwijdering en verwerking van organisch bedrijfsafval (keukenafval en categorie 3-materiaal), industrieel productie uitval en over datumproducten.

HET PROCES

stap-1 (1)

Jaarlijks zamelt Rotie 100.000 ton organisch bedrijfsafval in zoals, keukenafval, over-datum producten uit de supermarkt en productieuitval uit de levensmiddelenindustrie. Rotie zamelt organisch bedrijfsafval in conform de geldende wetgeving.

 

Wij zorgen voor een aantoonbare, duurzame verwijdering en verwerking van het materiaal. Je ontvangt altijd een vernietigingsverklaring waarmee je aantoont dat er een duurzame verwijdering en verwerking van jouw bedrijfsafval afval heeft plaatsgevonden.

stap-2 (1)

Organisch bedrijfsafval komt zowel verpakt als onverpakt binnen in de hightech verwerkingshal en volgt een geautomatiseerde route. Nadat het organische bedrijfsafval is gesorteerd wordt de emballage met inhoud geleegd en worden de verpakkingen van de producten mechanisch gescheiden.

 

In de verwerkingshal wordt op een efficiënte wijze gebruik gemaakt van de meest duurzame technieken. Nadat de producten van de verpakkingen is gescheiden wordt het verwerkt tot homogene massa. De massa wordt overgepompt naar de vergisting installatie.

stap-4

Emballage staat veelal in keukens. Hygiëne in de keuken is van groot belang en daarom verzekerd Rotie haar klanten altijd van hygiënisch gereinigde emballage. De wasinstallatie zorgt voor een grondige en duurzame reiniging. Een duurzame reiniging omdat al onze emballage wordt gewassen met opgevangen hemelwater.

stap-5

Nadat de emballage is gereinigd wordt het direct gedroogd. Zo kunnen de chauffeurs met hun wagens zonder onnodig oponthoud vrijwel meteen op weg met schone emballage.

stap-6

Vanuit de verwerkingshal wordt de overgebleven grondstof van etensresten overgepompt naar de biogasfabriek. Het organisch bedrijfsafval wordt vergist tot biogas. Vergisting is een biologisch proces waarbij organische stoffen door micro-organismen worden afgebroken tot onder andere methaan, oftewel biogas.

 

Het geproduceerde biogas wordt gebruikt als brandstof voor gasmotoren. Deze motoren drijven een generator aan voor het opwekken van groene stroom waarmee jaarlijks 20.000 huishoudens in Amsterdam worden voorzien. De vrijgekomen warmte komt ten nutte aan ongeveer 2000 woningen in Amsterdam. De stoffen die na het totale proces overblijven worden omgezet tot duurzame meststoffen.

“Ook bij La Cubanita houden we van verantwoord ondernemen. Rotie helpt ons op een professionele manier met de verwerking van ons frituurvet en organisch afval en zet dit om in biodiesel en groene stroom. Op deze manier streven we als partners naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en dus een beter milieu.”

 

Marlijn, La Cubanita Restaurants

MEER INFORMATIE

Organisch bedrijfsafval inzamelen

Restaurants, horecaondernemingen en ondernemers in de voedselindustrie kunnen tegen gunstige prijzen organisch bedrijfsafval laten ophalen via Rotie. Een duurzame oplossing, want dit afval kan uitstekend worden verwerkt tot grondstof voor biogas en groene stroom. Rotie verwerkt onder andere keukenafval, swill, categorie 3-materialen, over de datum producten en industrieel productieafval.

Het gehele proces voldoet aan alle eisen binnen de huidige milieuwetgeving en wordt zoveel mogelijk energieneutraal uitgevoerd. Op die manier kunnen bedrijven niet alleen hun afval flink reduceren, ze leveren ook een verantwoorde bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen met minder CO2 uitstoot.

Rotie kan organisch bedrijfsafval ophalen van ieder adres in Nederland en beschikt over zeven vestigingen in Nederland, Duitsland en België.

Van afval naar biogas

Organisch afval heeft waarde. Door dit te composteren en te laten vergisten kan er uit de resten biogas (methaan) worden gewonnen dat vervolgens kan worden omgezet naar energie. Dit soort gas wordt bijvoorbeeld ingezet om warmte en elektriciteit op te wekken in de warmtekrachtkoppelingsinstallaties (groene stroom), of het kan worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit en CO2-gas dat onder andere in de glastuinbouw toepassing vindt. Een duurzame afvaloplossing die toekomst heeft!

Containers op maat voor organisch bedrijfsafval

Voor het ophalen van organisch bedrijfsafval hanteert Rotie voordelige inzichtelijke tarieven die afgestemd worden op de capaciteit en frequentie van inzameling. Rotie levert containers met verschillende inhoudsmaten. Zo kunnen kleine tot middelgrote keukens kiezen uit 60 liter tonnen of containers van 120 liter of 240 liter. Ook zijn er speciale 240 liter containers voor verpakt organisch afval. Voor grote horecakeukens en voedselverwerkers zijn er grootformaat 600 liter boxen. Tussentijds veranderen van box of container is altijd mogelijk. Het laten ophalen van het organische afval kan via de Rotie website worden ingepland.

Verzekerd van schone emballage

Keukens die voor het inzamelen van organisch bedrijfsafval een container laten plaatsen zijn altijd verzekerd van compleet schone emballage die 100% hygiënisch gereinigd zijn. Alle binnengekomen containers worden na leging via een centrale wasinstallatie op duurzame wijze met hemelwater gespoeld, schoongemaakt en vervolgens gedroogd.

Compleet afvalverwerkingsproces

Rotie vormt samen met een aantal andere duurzame bedrijven de Simadan Groep in Amsterdam; een modern industrieel complex dat op energieneutrale wijze afvalstoffen verwerkt tot duurzame grondstoffen en brandstoffen. Hier wordt het organische bedrijfsafval door Rotie verwerkt en doorgeleverd naar de nabijgelegen biogasfabriek. Via vergisting wordt het vervolgens omgezet in onder andere methaan, oftwel biogas. Ook oud frituurvet en bakolie wordt hier geupcycled en verwerkt tot biodiesel en duurzame bijproducten als biostookolie, bioglycerine en biokunstmest.

Rotie levert op deze manier een duurzame bijdrage aan de energiehuishouding in en rond Amsterdam; zo kunnen ruim 20.000 huishoudens profiteren van de opgewekte groene stroom en circa 2000 woningen worden verwarmd. Alle bedrijven op het terrein werken in synergie; rest of bijproducten van het ene bedrijf worden door het andere weer omgezet in waardevolle grondstoffen of restwarmte. Daarbij worden alle logistieke stromen en verwerkingsprocessen energieneutraal of met zo min mogelijk bewegingen uitgevoerd.

Totaalservice organisch bedrijfsafval & frituurvet verzamelen

Naast containers voor het verzamelen van organisch bedrijfsafval kan Rotie ook verzameltonnen of containers plaatsen voor de inzameling van frituurvet. Rotie levert deze totaalservices tegen zeer gunstige tarieven. Informeer ernaar via het aanvraagformulier of neem telefonisch contact op via ons servicecentrum.