Al ruim 1400 frituurvetinzamelpunten in heel Nederland

 

Gebruikt frituurvet verdwijnt helaas nog vaak in het riool. Dit is slecht voor het milieu, zorgt voor verstoppingen en dit kost de gemeenschap jaarlijks veel geld.

 

Omdat nog niet iedereen op de hoogte is van het feit dat oud frituurvet van thuis niet in het riool of grijze container hoort, is Rotie de campagne VET GOED – wat je ermee doet gestart.

 

Je kunt het gebruikte frituurvet nu gemakkelijk kwijt bij één van de 1400 inzamelpunten. Op deze manier lever je een bijdrage aan een beter milieu en krijgt het gebruikte frituurvet een tweede leven. Daarom VET GOED – wat je er mee doet.

INFORMATIE

Gebruikt frituurvet verdwijnt helaas nog vaak in het riool. Dit is slecht voor het milieu, zorgt voor verstoppingen en dit kost de gemeenschap jaarlijks veel geld.

 

Wist je dat we met gebruikt frituurvet hele mooie dingen kunnen doen? VET GOED – wat je ermee doet biedt een oplossing voor dit probleem. Je kunt het gebruikte frituurvet namelijk gemakkelijk kwijt bij één van onze inzamelpunten.

 

Gebruikt frituurvet inleveren is gemakkelijk. Het afgekoelde frituurvet kan terug gegoten worden in de originele verpakking of afsluitbare plastic fles. Het gebruikte frituurvet kan met verpakking en al ingeleverd worden bij één van de vele VET GOED – wat je ermee doet inzamelpunten in de buurt.

 

Tip: bij gebruik van vast frituurvet is het belangrijk om het te laten afkoelen alvorens dit in een verpakking wordt gegoten. Let bij het afgieten altijd goed op dat je jezelf niet verbrandt.

Na een dag hard werken rijdt de Rotie chauffeur met een volle vrachtwagen met frituurvet richting het Westelijk Havengebied van Amsterdam waar het hightech recyclingcomplex ligt.

 

In de 2 hectare grote verwerkingshal van Rotie kunnen 10 auto’s tegelijkertijd laden en lossen. De volle frituurvet containers worden uitgeladen waarna de verwerkingsproces kan beginnen.

 

De containers worden machinaal op een lopende band gekiept. Glazen potten met frituurvet worden gescheiden van het plastic en handmatig geleegd, zodat er geen glaswerk de vijzel machine in gaat.

 

In de frituurvet verwerkingsmachine wordt het frituurvet verwarmd en de plastic verpakking vermalen. Het frituurvet wordt opgevangen en via een bewerkingsproces van filtratie en bezinking overgepompt naar de biodieselfabriek. De vermalen plastic verpakkingen worden opgevangen en gerecycled.

In de fabriek van Biodiesel Amsterdam wordt het oude frituurvet omgezet in tweede generatie biodiesel volgens de Europese EN14214 standaard van de allerhoogste kwaliteit.

 

Het oude frituurvet wordt behandeld en gereinigd. Met behulp van Valiumhydroxide en Methanol wordt een chemische reactie teweeggebracht. Door deze reactie wordt het oude frituurvet tweede generatie biodiesel. Omdat het oude frituurvet een tweede leven krijgt, wordt het “tweede generatie biodiesel” genoemd.

 

Jaarlijks wordt er 125 miljoen liter biodiesel geproduceerd van het ingezamelde oude frituurvet van Rotie. Biodiesel legt geen belasting op het milieu en heeft een gunstige werking op de prestaties van de motor. Biodiesel reduceert de uitstoot van broeikasgassen tot meer dan 91,7% in vergelijking tot fossiele brandstof.

 

De geproduceerde biodiesel wordt bijgemengd aan de diesel die dagelijks wordt getankt. Door natuurlijke grondstoffen te recyclen, wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

“Bij alle winkels van hoogvliet staan de gele containers van Rotie waar je gebruikte frituurvet kan inleveren. Het innemen van gebruikt frituurvet past perfect bij onze kracht: bewust én verantwoord.”

 

Hoogvliet supermarkten

Partners van VET GOED – wat je ermee doet

MEER INFORMATIE

Frituurvet inleveren

Rotie biedt onder de noemer ‘VET GOED – wat je er mee doet’ inzamelservices voor gebruikt frituurvet van consumenten. Via speciale gele containers kunnen huishoudens verpakt frituurvet en olie inleveren. Deze worden vooral bij supermarkten of tankstations geplaatst en zijn altijd bij de gemeentelijke milieustraat te vinden. Zo wordt voorkomen dat bakvet of olie in het rioolstelsel of de grijze bak verdwijnt. Het ingezamelde vet wordt via Rotie verwerkt tot nieuwe brandstoffen zoals biodiesel. Een grote winst, want dit zorgt voor ruim 90% lagere Co2 uitstoot dan de gangbare fossiele brandstoffen. Inmiddels verzorgt Rotie ruim 1400 inzamelpunten door heel Nederland.

Gele container aanvragen

Rotie keert een vergoeding uit voor het ingezamelde verpakt frituurvet. Daarom is het ook voor sportclubs en andere verenigingen interessant om een gele container aan te vragen; zowel de clubkas als het milieu heeft er baat bij. Gele containers kunnen eenvoudig worden aangevraagd via het klantcontactcenter van Rotie. Het laten ophalen kan via de Rotie website worden ingepland.

VET GOED – wat je er mee doet

Frituurvet is erg schadelijk voor het milieu. Zowel in vloeibare als vast vorm kan het leiden tot verstoppingen aan afvoeren in het rioolstelsel; niet alleen bij particuliere woningen, maar ook in de centrale stelsels en zuiveringsinstallaties van de waterschappen ontstaan storingen door aangekoekt vet. Het verwijderen van deze vetten kost niet alleen veel geld, het is zorgt ook voor onnodige milieubelasting. Een aantal waterschappen hebben berekend dat het laten zuiveren van de stelsels van een liter frituurolie ruim twee keer zo duur is als de kostprijs van de olie in de winkel. Deze prijs is zo hoog omdat dergelijke verontreiniging vaak handmatig verwijderd moet worden.

Door frituurvet apart in te zamelen kunnen jaarlijks miljoenen euro’s worden bespaard. Daarnaast kan vet geupcycled worden tot belangrijke grondstof voor biobrandstoffen.

Eenvoudig voor consumenten

Voor de consument is het heel eenvoudig gebruikt bak- en frituurvet weg te brengen; afgekoeld frituurvet wordt teruggegoten in een originele verpakking of andere afsluitbare plastic fles. Op deze wijze verpakt frituurvet kan in zijn geheel worden ingeleverd bij de gele Rotie container. De container is geschikt voor vast en vloeibaar frituurvet, plantaardige bak- en slaoliën, bewaaroliën en grote resten jus.

100% recycling

Rotie streeft naar 100% recycling van alle ingeleverde afvalstoffen. Dus ook de plastics die als verpakking meekomen met het frituurvet worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Het plastic wordt machinaal gescheiden van de vetten en oliën, schoongemaakt, en krijgt een nieuwe bestemming. Ook eventuele glas en aluminium verpakkingen worden gescheiden en hergebruikt

Met verpakt frituurvet bijdragen aan duurzame energie

Rotie is al meer dan 60 jaar specialist in vooruitstrevende afvalverwerking en verwerkt ruim 125 miljoen liter frituurvet per jaar. Sinds 2008 is het samen met Biodiesel Amsterdam en andere duurzame bedrijven onderdeel van de Simadan Groep in Amsterdam; een uniek industrieel complex dat met innovatieve technieken duurzame energie opwekt uit afvalstoffen. Niet alleen wordt er biodiesel geproduceerd, uit diverse reststoffen ontwikkelen de bedrijven ook bioglycerine, biogas, biokunstmest, biostookolie en groene stroom; jaarlijks goed voor een besparing van jaarlijks ruim 28,5 kiloton C02.

Het complex is er compleet op gericht zo min mogelijk het milieu te belasten en voert alle processen zo veel mogelijk energieneutraal uit.