Biodiesel Amsterdam en Rotie krijgen Certificaat Betere Biobrandstoffen

Het Certificaat Betere Brandstoffen bevestigt dat de biobrandstof van Biodiesel Amsterdam en Rotie aan de juiste eisen voldoet voor de zogenaamde dubbeltelling.

In 2009 is door de minister van Milieu de Regeling dubbeltelling betere biobrandstoffen geïntroduceerd. Biobrandstoffen die een grotere CO2-winst behalen zijn daarbij in het voordeel en worden indirect financieel gecompenseerd. Oliemaatschappijen die biodiesel uit frituurvet bijmengen hoeven maar te voldoen aan de helft van de bijmengnorm. Dit betekent dat ze maar 2 procent hoeven bij te mengen in plaats van 4 procent.

De regeling voor betere biobrandstoffen is van toepassing op biobrandstoffen die worden geproduceerd uit afval en residuen. Het gaat uitsluitend om grondstoffen die niet hoogwaardiger kunnen worden ingezet dan voor de opwekking van energie, en dus geen conflict veroorzaken met de voedselvoorziening.

In 2005 werd in Europa een bijmengplicht ingevoerd van biobrandstof in benzine en diesel. In 2020 moet 10 procent van de benzine en diesel bestaan uit biobrandstof. Dat betekent dat er (bij gelijkblijvend gebruik) in dat jaar 800 miljoen liter biodiesel nodig is om bij de 8 miljard liter diesel die elk jaar wordt verbruikt te mengen.