juni 2015

Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische restromen en gebruikt frituurvet geen bruikbare energie of materiaal verloren gaat. Welke bedrijven behoren eigenlijk allemaal tot de Simadan Groep? Lees het op...